GemSaviourGiant

ข้อตกลงในการใช้งาน

 • สมาชิกต้องกรอกข้อมูลจริงให้สมบูรณ์และสามารถติดต่อได้ เพื่อเปิดบัญชี (บริษัทจำกัดคนละบัญชีเท่านั้น)
 • ชื่อ-นามสกุล กับ ชื่อในข้อมูลธนาคารที่ให้สำหรับการฝาก/ถอน ต้องตรงกัน (บริษัทอนุมัติเฉพาะรายการที่ข้อมูลตรงกับข้อมูลสมาชิกเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจากสมาชิกบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ) 
 • ทุกข้อเสนอจำกัดสำหรับหนึ่ง บุคคล, ชื่อ หรือ สกุล , ที่อยุ่ , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์, บัญชีธนาคาร , IP แอดเดรส เดียวเท่านั้น (บริษัทมีระบบตรวจสอบ การใช้ข้อมูล การเข้าใช้ ที่ซ้ำซ้อนกัน) 
 • สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องไม่ติดกิจกรรมใด ๆ และเคยฝากเงินแล้วเท่านั้น สมาชิกต้องวางเดิมพัน จึงจะสามารถถอนเงินได้ ( ไม่สามารถฝาก และถอนเงินทันทีโดยที่ไม่วางเดิมพัน ) 
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการตรวจสอบและตัดสินผู้ใช้หากพบว่าสมาชิกเติมเงิน/ถอนอย่างผิดปกติเพื่อก่อกวนและเอาเปรียบบริษัทหรือคาดว่าจะเป็นการฉ้อโกง 
 • ในกรณีตรวจพบว่าท่านสมาชิกมีการละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข หรือมีการกระทำผิดกติกาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิต, โบนัสพิเศษ, เทิร์นโอเวอร์ ในทางทุจจริต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีนั้น ๆ ทันที และเครดิตที่ได้มาไม่สามารถถอนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ ยกเลิกโปรโมชั่นสำหรับท่านสมาชิก ได้โดยอัพเดทหน้าเว็บไซต์ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้เงินรางวัลเป็นโมฆะและริบยอดเงินใดก็ตามในบัญชีการเดิมพันของคุณ funkmamma

ข้อตกลงในการใช้งาน ภายในเว็บ

ในการสิ้นสุดข้อตกลงและ/หรือระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชี หากเราระบุได้ว่าคุณมีบัญชีกับเรามากกว่าหนึ่งบัญชี หากคุณกำลังละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หาก บริษัททราบว่าคุณได้วางเดิมพันกับเว็บไซต์วางเดิมพันออนไลน์หรือใช้บริการใดก็ตามและถูกสงสัยว่าได้ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หาก คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลการยืนยันตัวตนตามที่ร้องขอ หากบริษัทไม่สามารถตรวจสอบได้หรือหากข้อมูลที่คุณให้ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณฝากเงินโดยใช้เงินที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องคุณจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีของคุณและจะเสียหายหาก บริษัท สงสัยคุณหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หาก บริษัท ได้รับแจ้งว่าคุณมีความพยายามที่จะ กระทำการฉ้อโกงทางไซเบอร์โดยการปลอมแปลงหรือดัดแปลงหรือดำเนินการเพื่อปกปิดหรือแทรกแซงที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้โปรแกรมหรือวิธีการใด ๆ ในการพยายามปลอมแปลงหรือซ่อนตัวตนที่แท้จริงของคุณ หรือตรวจสอบภายใต้เขตอำนาจศาลการเล่น

Terms of Use

 • Members must complete and be able to contact real information. to open an account (Limited company, each account only)
 • Name-surname and name in the bank information provided for deposit/withdrawal must match (the company approves only items that match the member information only. If there is an error from a member, the company will not be held responsible.)
 • Every offer is limited to one person, first or last name, address, email address, phone number, bank account, IP address only. (The company has a system to monitor the use of information, access that is duplicated)
 • Members who wish to change their information Must not be addicted to any activities and have only deposited money before. Members must place bets. So you can withdraw money (can’t deposit and withdraw money immediately without placing bets)
 • In the event that members are found to deposit/withdraw abnormally in order to harass take advantage of the company or is expected to be a fraud The team reserves the right to suspend users for inspection and judgment.
 • In the event that members are found to have violated the terms and conditions Or there is a violation of the rules for participating in promotions to obtain credit, extra bonuses, turnover in fraudulent ways, we reserve the right to suspend that account immediately and the credit received. can’t withdraw The company reserves the right to amend or Cancellation of promotions for members by updating the website page and without prior notice The Company reserves the right, in its sole discretion, to void winnings and forfeit any balance in your betting account.

To terminate the Agreement and/or suspend the service/deactivate the account. If we determine that you have more than one account with us. If you are in breach of any term of this Agreement, if the Company becomes aware that you have placed a bet with any online betting site or use any service and are suspected of fraud, collusion or other improper or unlawful activity, if You may not provide the requested verification information if the Company fails to verify it. or the information you provide is inaccurate, false or incomplete. We reserve the right to refuse without prior notice. or assume no responsibility for your account if you deposit money with fraudulent or illegal or improperly obtained funds; Corrupt if the Company suspects that you or have colluded with others in order to do one or attempt web fraud if the Company is notified that you have falsified or tampered with or taken steps to conceal or interfere in any way with the IP address on the device used to access the Website, such as a Virtual Private Network “VPN”. ” If you have used a VPN or any method that attempts to spoof or hide your true identity or investigations in accordance with the jurisdiction of gambling